Ανταλλακτικό φίλτρο νερού CARBONIT IFP (06-0201)


Πιστοποιητικά
«Τα φίλτρα CARBONIT ® έχουν δοκιμασθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης;» 


Ναι. Η απόδοση των φίλτρων που πιστοποιείται στα πιστοποιητικά εκτίμησης εμπειρογνωμόνων μπορεί να βρεθεί στα φυλλάδια των προϊόντων. Τα φίλτρα έχουν δοκιμασθεί, μεταξύ άλλων, από τους εξής φορείς: 
• TUV – Umwelt Berlin ( μόλυβδος , χαλκός ) 
• Universitat Bielefeld ( βακτήρια & παθογόνα παράσιτα ) 
• HS Magdeburg (γεωργικά παρασιτοκτόνα, χλωροφόρμιο, χλώριο, όζον) 
• Hygieneinstitut des Ruhrgebietes ( βακτήρια και ιοί ) 
• TU Berlin (πολικά παρασιτοκτόνα, φαρμακευτικά κατάλοιπα, ορμόνες, στεροειδή) 
• KIWA (χαρακτηριστικά υγιεινής της μεμβράνης NFP Clario ) 
• VITO (χαρακτηριστικά υγιεινής της μεμβράνης IFP Puro ) 
• NSF (μεμβράνη του IFP Puro : μέρη κατασκευασμένα από ANSI / NSF 53) 
• LGA Bayern (Monoblock: ασφάλεια τροφίμων ) 

Ορισμένα από τα πιστοποιητικά εκτίμησης εμπειρογνωμόνων παρουσιάζονται συνοπτικά στις σελίδες 20-24 του φυλλαδίου αυτού. 

« ANSI / NSF » 
«Γιατί δεν έχουν δοκιμασθεί τα φίλτρα από πιστοποιημένους αμερικανικούς φορείς κατά τα πρότυπα ANSI / NSF ;» 

Κατά την επιλογή των φορέων δοκιμών, η CARBONIT ® έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τα προβλήματα με τις προσμείξεις του πόσιμου νερού που ενδέχεται να προκύψουν στην Ευρώπη εξετάζονται και από τους φορείς αυτούς ως πρότυπο διερεύνησης. Τα E . Coli , εντερόκοκκοι και το Clostridium perfringens αναφέρονται στους Κανονισμούς περί Πόσιμου Ύδατος ως σημαντικοί βακτηριακοί δείκτες για την περιγραφή της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. (Σημείωση: σύμφωνα με το σημείο §5 της παραγράφου 1 των Κανονισμών περί Πόσιμου Ύδατος, δεν επιτρέπεται η παρουσία παθογόνων παραγόντων στο νερό σε συγκεντρώσεις που προκαλούν ανησυχία σχετικά με βλάβες της υγείας του ανθρώπου. Η μηδενική τιμή που ορίζεται νοείται με την έννοια του 'μη εντοπίσιμου'.) Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αίτηση πιστοποίησης κατά το πρότυπο ANSI/NSF 53 γιατί δεν διατίθενται ακόμη έρευνες ζωντανών μικροοργανισμών στο πλαίσιο αυτού του προτύπου είτε για τα βακτήρια E . Coli είτε για το Enterococcus faecalis . 
Η μεμβράνη του ανταλλακτικού φίλτρου IFP Puro , εξάλλου, έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμές κατά το πρότυπο ANSI / NSF 53 . Ο λόγος ήταν η εστίαση του κατασκευαστή της μεμβράνης, της « Prime Water International NV », στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, κάτι που επέβαλλε τη διεξαγωγή δοκιμών διαμορφωμένων ανάλογα με τις συνθήκες σχετικά με το νερό που επικρατούν στην Αμερική. Δεν τίθεται θέμα σχετικά με την αναγνώριση και εφαρμογή ξένων πιστοποιήσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Last Updated: Monday, 14 October 2019 11:08
hapater

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Δείτε την πολιτική της εταιρείας μας επιλέγοντας τη σελίδα με τους Όρους Χρήσης.

Εάν συμφωνείτε επιλέξτε το διπλανό πεδίο